Programmeerimiskeskkond Visual Basic 2010

 

Mis on Visual Basic (VB)?

Programmeerimiskeel on eriline keel, mida kasutatakse arvutiprogrammide loomiseks. Programmeerimisel ei kasutata inimeste poolt räägitavaid keeli, vaid erilisi keeli, millest arvuti aru saab (ülevaade keeltest on teemas sissejuhatus). Sellistes keeltes kirjutatud teksti nimetatakse programmi koodiks ehk lihtsalt koodiks.

Visual Basic on üks lihtsamaid ja kergemini kasutatavaid programmeerimiskeeli võrreldes teiste programmeerimiskeeltega. See on DOS keskkonna BASIC-keele edasiarendus, peamine uuendus on see, et suurem osa arendustööst toimub graafilises kasutajaliideses. Selle asemel, et kirjeldada koodiga kõike seda, mida programm peaks tegema, võib hiirega valmiselemendid vormile panna, neid pisut kohendada, veidi koodi kirjutada ja programm ongi valmis. Mainitud valmiselemendid on tegelikkuses sagedamini vaja minevate koodilõikude graafilised väljendused.

Visual Basic 2010 on Visual Studio 2010 osa.

Kui VB on juba arvutisse installeeritud, siis saab selle käivitada Start-menüüst, valides programmigrupist Visual Studio alamelemendi Visual Basic. Sulgeda saab seda nagu iga tavalist Windows programmi/akent.

VB 2010 käivitamisel avaneb selel 1 kujutatud avaleht, mis küsib, mida kasutaja soovib tegema hakata.

Sele 1. Visual Basic avadialoog

Uue rakenduse (projekti) jaoks valige New Project.., olemasoleva avamiseks Open Project.... Võimalik on ka uurida Studio ja VB 2010 kohta, vt sele 1 parempoolset alaosa.

Uue projekti korral küsitakse, millist konkreetsemat rakendust soovite luua. Tavaliselt valime praktikumides Windows Forms Applications. Sellest aknast saab valida ka teistsuguseid projektitüüpe, kuid antud kursuse raames me teisi projektitüüpe eriti ei käsitle. 

Kui uus projekt on käivitatud, siis avaneb selel 2 kujutatud Visual Basic malliaken:

Sele 2. Visual Basic malliaken

Programmiakna (graafilise kasutajaliidese) tähtsamad elemendid (vt sele 3) on:

Form1.vb [Design] – vormi kujundusvaade, kõige tähtsam dialoogielement, sellel toimub enamik tegevust. Siin saab kujundada oma rakenduse dialoogiaknaid.

Toolbox – vasakus servas asuv tööriistakast, sellelt saab valida tööriistu ja elemente, mida vormil kasutada saab.

Start Page – selel 1 kujutatud avaliides.

Solution Explorer – rakenduse kaustavaade, siin on näha kõik ressursid, mis projektiga/rakendusega on seotud.

Properties – valitud objekti omadused, siin saab näha ja muuta vormi ja tema elementide üksikuid omadusi.

 

Sele 3. Visual Basic tööaken