Programmeerimiskeskkond Visual Basic

 

Mis on Visual Basic (VB)?

Programmeerimiskeel on eriline keel, mida kasutatakse arvutiprogrammide loomiseks. Programmeerimisel ei kasutata inimeste poolt räägitavaid keeli, vaid erilisi keeli, millest arvuti aru saab (ülevaade keeltest on teemas sissejuhatus). Sellistes keeltes kirjutatud teksti nimetatakse programmi koodiks ehk lihtsalt koodiks.

Visual Basic on üks lihtsamaid ja kergemini kasutatavaid programmeerimiskeeli võrreldes teiste programmeerimiskeeltega. See on DOS keskkonna BASIC-keele edasiarendus, peamine uuendus on see, et suurem osa arendustööst toimub graafilises kasutajaliideses. Selle asemel, et kirjeldada koodiga kõike seda, mida programm peaks tegema, võib hiirega valmiselemendid vormile panna, neid pisut kohendada, veidi koodi kirjutada ja programm ongi valmis. Mainitud valmiselemendid on tegelikkuses sagedamini vaja minevate koodilõikude graafilised väljendused.

Visual Basic'ust lastakse iga uue versiooniga välja kolm erinevat paketti: Standard, Professional ja Enterprise. Standard on tavaline versioon, Professional'i on lisatud igasugused lisandprogrammikesed ning võimalused ja Enterprise on programmeerijatele, kes tahavad luua keerulisi klient-server rakendusi.

Kui VB on juba arvutisse installeeritud, siis saab selle käivitada Start-menüüst, valides programmigrupist Visual Studio alamelemendi Visual Basic. Sulgeda saab seda nagu iga tavalist Windows programmi/akent.

VB käivitamisel avaneb alloleval pildil kujutatud dialoogiaken, mis küsib, millist rakendust kasutaja soovib looma hakata.

Aktsepteerige vaikevalikut Standard EXE ja vajutage nuppu Open.

Niimoodi alustasite uue projekti. Avaaknast saab valida ka teistsuguseid projektitüüpe ning avada vanu projekte, kuid antud kursuse raames me teisi projektitüüpe ei käsitle. 

Kui uus projekt on avatud, siis on avanenud programmiaken umbes selline:

Programmiakna (graafilise kasutajaliidese) tähtsamate elemendid on:

Form - vorm, kõige tähtsam dialoogielement, sellel toimub enamik tegevust. Siin saab kujundada programmi dialoogiaknaid.

Toolbox - tööriistakast, siit saab valida tööriistu ja elemente, mida vormil kasutada saab.

Form Layout - vormi välimus, siin saab näha, millises kuvari kohas ja mis kujuga ilmub sinu dialoogiaken, kui kogu programm on valmis.

Project Explorer - projektisirvija, siin on näha kõik ressursid, mis antud projektiga/programmiga on seotud.

Properties - omadused, siin saab näha ja muuta vormi ja tema elementide üksikasju dialoogiaknakestes.