Teemad AA-11

Teemad AA-31

Teemad AA-41

Terminid

Tõlkeülesanne 1

Tõlkeülesanne 2

Pakkumisülesanne

Auditiülesanne

Turvaauditi vorm

Sõnastikunäide 

AA-21 tõlkeülesanne