Tabelarvutusprogrammid

Tabelitöötlussüsteem e. tabelarvutusprogramm (spreadsheet) - programm tabelite vormistamiseks. Tabelarvutusprogramme on mitmeid, tuntumad on Lotus 1-2-3, Corel QuattroPro, OpenOffice Calc, Software 602 Tab, Microsofti tooted nimega Excel

Excel 97 koosneb 3 töölehest, neid on vastavalt vajadusele võimalik lisada. Tabelitöötlussüsteemi abil on võimalik vormistada kõiksuguseid tabeleid ja töödelda andmeid nendes, samuti lahendada arvutamis- ja planeerimisülesandeid. On võimalik koostada väga keerukaid insenertehnilisi arvutusi, millised paiknevad paljudel lehtedel. Excelis võib teha tekstitabeleid, kuid põhiliselt on ta mõeldud töötamiseks arvudega ja arvandmetega. Excelil on kaasas suur hulk valmisfunktsioone, millised on suhteliselt kerge kasutada oma arvandmete töötlemiseks. Samuti on tal kaasas graafikute loomise moodul, millega on võimalik oma arvandmeid illustreerida.

Käesolevas materjalis on põhiliselt käsitletud MS Office 97 koosseisu kuuluvat tabelarvutusprogrammi MS Excel 97, kuid ka uuemad versioonid Excel 2000, Excel XP, Excel 2003 võimaldavad kõiki toodud näpunäiteid kasutada.