Õpioskuste testid

Saaremaa ÜG testid
Psühhotüübi test
VARK test (ingl.k)
Soloman, Felder õpistiilide test