Protsesside kirjeldamine

Teemad ja tegevused

 1. Mooduli nõuded. Teemad. Protsessi olemus
 2. Protsesside kirjeldamise meetodid ja reeglid
 3. Arvestustöö 1. Protsessi olemus ja kirjeldamise reeglid
 4. Vooskeem ja selle osad. Tähistusreeglid
 5. Vooskeemide koostamise reeglid ja tavad
 6. Iseseisev töö 1. Etteantud protsessi kirjeldus ja skeem
 7. Arvestustöö 2. Vooskeemid ja nende koostamise head tavad
 8. Vooskeemide analüüs
 9. Iseseisev töö 2. Etteantud vooskeemi analüüs
 10. UML skeemide tüübid ja kastusvaldkonnad
 11. UML skeemide koostamise vahendid ja skeemide lugemine
 12. Arvestustöö 3. UML skeemid ja nende lugemine