Tekstifunktsioonid 2

Free Pascal’is, kasutatavate tekstifunktsioonide kirjeldused. Töötavad ainult Strutils mooduli lisamise korral. 

Tekstifunktsioonid:

AddChar Lisab stringile vasakule poole (ette) C määratud sümbolid kuni stringi suurima pikkuseni. kui S pikkus ei võimalda lisamist, siis ei lisata midagi. Saadud stringi võib käsitleda, kui paremjoondusega teksti, mille pikkus on N.

Deklareerimine: function AddChar(C: Char; const S: String; N: Integer) : String;

 

AddCharR Lisab stringile paremale poole (järgi) C määratud sümbolid kuni stringi suurima pikkuseni. kui S pikkus ei võimalda lisamist, siis ei lisata midagi. Saadud stringi võib käsitleda, kui vasakjoondusega teksti, mille pikkus on N

Deklareerimine: function AddCharR(C: Char; const S: String; N: Integer) : String;

 

AnsiContainsStr Kontrollib, kas string sisaldab etteantud alamstringi. Kui sisaldab, väljastab True, muidu False. Otsing on tõstutundlik

Deklareerimine: function AnsiContainsStr(const AText: String; const ASubText: String) : Boolean;

 

AnsiContainsText Kontrollib, kas string sisaldab etteantud alamstringi. Kui sisaldab, väljastab True, muidu False. Otsing on tõstutundetu

Deklareerimine: function AnsiContainsText(const AText: String; const ASubText: String) : Boolean;

 

AnsiEndsStr Kontrollib, kas string lõpeb etteantud alamstringiga. Kui lõpeb, väljastab True, muidu False. Otsing on tõstutundlik. Põhimõtteliselt kontrollib, kas ASubText võrdub AText pikkus - ASubText pikkus +1

Deklareerimine: function AnsiEndsStr(const ASubText: String; const AText: String) : Boolean;

 

AnsiEndsText Kontrollib, kas string lõpeb etteantud alamstringiga. Kui lõpeb, väljastab True, muidu False. Otsing on tõstutundetu. Põhimõtteliselt kontrollib, kas ASubText võrdub AText pikkus - ASubText pikkus +1

Deklareerimine: function AnsiEndsText(const ASubText: String;const AText: String) : Boolean;

 

AnsiIndexStr Otsib tõstutundlikku stringi stringide massiivist. Kontrollib iga massiivi AValues liiget eraldi. Kui otsitav leidub, väljastatakse massiivi liikme indeks, kui ei leidu väljastatakse -1.

Deklareerimine: function AnsiIndexStr(const AText: String; const AValues: Array[] of String) : Integer;

 

AnsiIndexText Sama, mis eelmine, kuid tõstutundetu variant.

Deklareerimine: function AnsiIndexText(const AText: String; const AValues: Array of String) : Integer;

 

AnsiLeftStr väljastab etteantud arvu (ACount) sümboleid stringist (AText). Kui ACount on suurem, kui teksti pikkus, siis väljastatakse kõik, kui ACount on negatviine või null, siis ei väljastata midagi

Deklareerimine: function AnsiLeftStr(const AText: AnsiString; const ACount: Integer): AnsiString

 

AnsiMatchStr Kontrollib, kas AText muutujas antud sring leidub stringimassiivis AValues. Tõstutundlik. Väljastab "True", kui selline tekst leidub ja "Fasle", kui ei leidu

Deklareerimine: function AnsiMatchStr(const AText: String;const AValues: Array of String) : Boolean

 

AnsiMatchText sama, mis AnsiMatchStr, kuid tõstutundetu

Deklareerimine: function AnsiMatchText(const AText: String;const AValues: Array of String) : Boolean

 

AnsiMidStr(stringinimi, alguspos,sümb_arv) Väljastab stringist (AText) alates positsioonist AStart rea sümboleid, milliste arv on määratud ACount muutujaga. Kui ACount on negatiivne arv või 0, siis ei väljastata midagi.

Deklareerimine: function AnsiMidStr(const AText: AnsiString;const AStart: Integer;const ACount: Integer) : AnsiString

 

AnsiProperCase Muudab kõikide sõnade algustähed suurtähtedeks ja ülejäänud väiketähtedeks

Deklareerimine: function AnsiProperCase(const S: String;const WordDelims: TSysCharSet): String

teine argument peaks olema: stdWordDelims

 

AnsiReplaceStr asendab otsitavas teksti, mis on määratud AFromText konstandiss tekstiga, mis on määratud konstandis AToText ja väljastab asendatud tulemuse. Tõstundlik

Deklareerimine: function AnsiReplaceStr(const AText: String;const AFromText: String;const AToText: String) : String

 

AnsiReplaceText sama, mis eelmine aga tõstutundetu

Deklareerimine: function AnsiReplaceText(const AText: String;const AFromText: String;const AToText: String) : String

 

AnsiResemblesText

 

AnsiReverseString väljastab teksti tagurpidi (tagant ette)

Deklareerimine: function AnsiReverseString(const AText: AnsiString) : AnsiString

 

AnsiRightStr Väljastab etteantud arvu sümboleid stringi lõpust

Deklareerimine: function AnsiRightStr(const AText: AnsiString;const ACount: Integer): AnsiString

 

AnsiStartsStr Kontrollib, kas string algab etteantud stringiga (ASubText) ja väljastab kas True või False

Deklareerimine: function AnsiStartsStr(const ASubText: String;const AText: String): Boolean

 

AnsiStartsText sama, mis AnsiStartsStr, tõstutundetu

BinToHex Teisendab kahendiksüsteemi arvu (muutuja) kuueteistkümnendiksüsteemi arvuks