Kodutöö 4

Koondada väljundfaili kõikide enda poolt praktikumides tehtud FreePascal programmide koodid failioperatsioonide kaudu. Lihtsaim viis selleks on oma failide loetelu salvestamine tekstifailina ja sellest faili avamiseks vajalike nimede lugemine.

Väljundfaili sisu võiks välja näha järgmine (kindlasti lisada faili sisude vahele mingi eraldusrida):

program Praktikum1;
uses crt;
var i:integer;
begin
assign...
...
close ..
end.
=============
program Praktikum2;
...
jne