Kodutöö 3

Analüüsida personaalarvuti logi kasutades stringifunktsioone vastavalt ülesande sisule ja väljastada väljundfaili logiread, mis sisaldavad tabeli  kolmandas veerus näidatud stringi, logide numbrid ja ülesanded on toodud tabelis 1.

Ülesande lahendamiseks allalaetavad logid on:

  1. rakenduslogi;

  2. syslogi;

  3. kontorilogi;

  4. logi1

Tabel 1. Ülesande tingimused

Jrk nr Logi number

Filtreeritava rea tunnus

1 1 NMIndexingService
2 1 SecurityCenter
3 1 FPAVServer.exe
4 1 PLFlash
5 1 Userenv
6 1 MsiInstaller
7 1 Microsoft .NET Framework
8 1 LoadPerf
9 1 ASP.NET
10 1 Error
11 1 Warning
12 2 Security Update
13 2 Windows Update
14 2 Installation Ready
15 2 Service Control Manager
16 2 Error
17 2 Warning
18 2 Remote Access Connection
19 2 Background Intelligent Transfer Service
20 3 Office Word
21 3 Office PowerPoint
22 3 Office Excel
23 4 SCM Microsystems
24 4 NVIDIA Display Driver
25 4 F-PROT Antivirus
26 4 Service Control Manager
27 4 Error
28 4 Warning
29 4 FPAVServer.exe
30 4 VSS