Kodutöö 2

Joonestada järgneva joone graafik FreePascal graafikaaknas. Valida akna suurus selline, et joon täidaks akna uuritavas vahemikus. Lisada teljestik. Funktsioonide sinh, cosh, arccos, arcsin, arctan2, sincos kasutamiseks on vaja moodulit math

Function arctan2(x,y : float) : float; arctan2 arvutab arctan(y/x)

Procedure sincos(theta : float;var sinus,cosinus : float);  Sincos arvutab nurga theta siinuse ja koosiinuse ja väljastab nad näiteks muutujatele nimedega siinus and koosiinus. Siinuse väärtuse saab siis kätte muutujalt siinus jne.

Eksponentfunktsioon exp tähendab e astmel x: võib kasutada nii exp kui ka funktsiooni intpower(alus : float; astendaja : longint) : float; 

Logaritmfunktsioon log: kastada kas funktsiooni logn(n,x : float) : float, kus n ln funktsiooni leidmiseks on 2,71 või funktsiooni log10(x : float) : float;

1. y=(x+1)^2+3*(x+1) piirkonnas -6<x<1
2. 1/sinh(x/10)-6 piirkonnas 1<x<8
3. y=2*(x+3)+3*(x+3)^2 piirkonnas -6<x<-2
4. y=x^2*(x^2+1) piirkonnas -2<x<2
5. y=sinh(2*x/5) piirkonnas -7<x<8
6. y=3*(x+1)^2+2*(x+1)+2 piirkonnas -3<x<0
7. Y=1/0.3*log(cosh(x/3)) piirkonnas -7<x<7
8. Y=exp(atn(2*x)) piirkonnas -5<x<7
9. Y=(x+1)/5+(x+1)^2 piirkonnas -4<x<2
10. Z=exp(cos(4*(3-x))/sin(x)) piirkonnas -3<x<0
12. Z=x^2/2+(x^2/3)^2+3 piirkonnas -3<x<3
13. Z=abs(x)^1/2-(abs(x)^2/3)^2 piirkonnas -3<x<3
14. Z=log(x)^1/2-(abs(x)^1/3)^2 piirkonnas 0,1<x<9
15. y=log(7*x)^4/5-(abs(x)^3) piirkonnas 0,1<x<3
16. y=-(exp(x/8)^3) piirkonnas -8<x<6
17. y=(exp(x/3)^3/2) piirkonnas -2<x<3
18. y=exp(sin(x/3)^3/2) piirkonnas -7<x<7
19. Y=2*exp(sin(x/2)) piirkonnas -7<x<7
20. Y=3*exp(cos(x/5)) piirkonnas -7<x<7
21. Y=x/2+(x/2)^2 piirkonnas -7<x<5
22. Y=exp(atn(2*(5-x))) piirkonnas -6<x<7
23. z=exp(cos(4*(3-x))) piirkonnas -3<x<4
24. z=x/3+(x/3)^2-1 piirkonnas -9<x<6
25. z=exp(cos(0.4*x)/sin(0.5*x)) piirkonnas 1<x<6
26. z=log(cos(0.4*x)/sin(0.5*x)) piirkonnas 0,1<x<3,6
27. z=exp(log(cos(x/4)/sin(x))) piirkonnas -8<x<-4,6
28. y=(1/log(2/cos(0.5*x))) piirkonnas -3<x<3
29. y=1/log(1/sin(0.2*x)) piirkonnas 0<x<6
30. y=1/log(atn(0.2*x)) piirkonnas 0<x<6
31. y=log(x^2+6*x-12) piirkonnas 2<x<5
32. y=1/2*log(x^3+6*x-3) piirkonnas 1<x<9
33. y=1/2*log(sinh(x/3)) piirkonnas 0,2<x<7
34. Z=x^2+2*x+3 piirkonnas -4<x<2
35. Z=log(cosh(x/3))/0.15 piirkonnas -7<x<7
36. Z=log(sinh(x/6)) piirkonnas 0,1<x<8
37. Z=4*x^2+2*(x^2+1) piirkonnas -1<x<1
38. Y=1/sinh(x/6) piirkonnas 1<x<8
39. Y=y=6*x^2+3*(x^2+1) piirkonnas -1<x<1
40. Y=log(1/sinh(x/40)-2*x) piirkonnas 0,2<x<4,2