Loogika slaidid
Kodutöö 1
I Koduse näidis
Kodutöö 2 näidis
Kodutöö 2
Kodutöö 3
Kodutöö 3 lahendusnäide
Kodutöö 4
Kodutöö 4 näidislahendus
Kodutöö 5
Kompleksarvu kujud
Kodutöö 6
Kodutöö 7
Kodutöö 8
Kodutöö 9
Kompleksarvud
Maatriksvõrrandid
Maatriksvõrrandi ülesanded
Tõenäosus ja statistika veebis
Kombinatoorika õpik
Permutatsioon Wikis
A.Veelmaa veebiõpik
Kombinatoorika veebis