Linke materjalidele


Eestikeelne Wikipeedia
Infosüsteemid
Andmemodelleerimine
Zahmani raamistik
UML - üldistatud mudelkeel
Olemi-seoseskeem
Andmevoo skeem
Seisundiskeem
CASE meetodid ja vahendid