Mr. Smith' füüsika
Ülesande lahendusnäide
Java füüsikarakendused
HTML5 füüsikarakendused
J.Jaaniste loengumaterjalid ja ülesanded
TPT Rutt Kukk füüsikaülesanded
Füüsikaportaal materjalide ja ülesannetega
Füüsikaülesandeid lahendustega
Lõbusaid ülesandeid
Valgustuse arvutused