Erialafüüsika

Teemad ja tegevused

 1. Mooduli nõuded. Teemad. Mõõtühikute süsteem SI
 2. Võnkumine ja lainenähtused
 3. Geomeetriline optika ja füüsikanähtused fiiberoptilises kaablis
 4. Arvestustöö 1 Esimese 2 teema ülesannete lahendamine
 5. Valgusarvutuste alused. Luumen- ja punktimeetod
 6. Elektri- ja magnetisminähtused
 7. Arvestustöö 2Elektri- ja magnetismiülesannete lahendamine
 8. Soojustehnika ja soojusnähtused
 9. Arvestustöö 3Protsessori jahutuse arvutus
 10. Arvestustöö 4Raadioside põhimõtted
 11. Iseseisev töö 1Füüsikaülesanded loetletud teemadel