I praktikum

II praktikum

III praktikum

IV praktikum

V praktikum

VI praktikum

VII praktikum

VIII praktikum

IX praktikum

X praktikum

Põhimõisted

Normaliseerimine

SQL

MS Accsess

Avaaken

Tabel

Päring

Ekraanivorm

Aruanne/Raport

Sisestusmall

* * * * * * * * * *

I Tunnikontroll